informatie voor ouders

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL)
Marienpoelstraat 4 
2334 CZ Leiden
071 - 517 5551
www.scoleiden.nl

Een overzicht van regelingen die van belang zijn voor ouders en leerlingen vindt u op de website van het SCOL.
http://www.scoleiden.nl/index.php?page=14

Jeugdarts GGD Hollands Midden

Mw Rachelle J. H. Hoedemaker
071 – 516 3344
www.ggdhm.nl
jgz@ggdhm.nl 

Schoolmaatschappelijk werk
Fanneke Kiel
www.kwadraad.nl

Logopediste vanuit Onderwijs Advies
Diane de Beer
www.onderwijsadvies.nl

Assistente jeugdgezondheidszorg
Mw L.S.  Tholenaar
071 – 516 3344
jgzzw@ggdhm.nl 

Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland
Lorentzkade 15a
2312 GB Leiden
071 - 342 0900
www.jesrijnland.nl

Extern vertrouwenspersoon
Stieneke Stokman
Wijtske Hajonides

Samenwerkingsverband  PPO regio Leiden
Lammenschansweg 130D
2321 JK Leiden
071-535 1710

Opvoedbureau
0172 – 50 3040

w x
Centrum voor Jeugd en Gezin

Het opvoeden van kinderen is leuk en uitdagend. Het kan soms ook moeilijk zijn en het hebben van vragen hoort daarbij. Familie en vrienden hebben vaak goede tips. Toch kan het ook prettig zijn om uw vragen of zorgen eens aan iemand voor te leggen die veel weet over opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht met al uw vragen over opgroeien en opvoeden. In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken verschillende organisaties samen, de jeugdgezondheidszorg (voorheen consultatiebureau en schoolarts), het opvoedadviespunt en het (school)maatschappelijk werk. Als het nodig is helpen wij u bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Samen kunt u dan op zoek gaan naar een antwoord op uw vraag.

 

Meer informatie over het opvoeden en opgroeien van kinderen vindt u op: http://www.cjgleiden.nl/

De jongerensite van het CJG vindt u op de website http://www.hoezitdat.info/leiden
De website van PPO Leiden: http://www.pporegioleiden.nl/


Sociaal-verpleegkundige
M. Akbulak
071 – 516 3344
www.cjgzuidhollandnoord.nl

Inspectie voor het Onderwijs

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
088-669 6000 (algemeen nummer)

Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs.
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-111 3111 (lokaal tarief).

Onderwijsgeschillen
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

naamloos

Anders leren

 Organiseren

4keer


Bezoek  ook

Webje-wijzer.nl

SCHUIFPUZZEL

zijkantrechts