Schoolvisie

De katholieke basisschool Pacelli bestaat al sinds 1956. We zijn een gezellige kleine school in de Morswijk in Leiden. Op 1 oktober 2013 telden we 125 leerlingen. 

De Pacellischool is een katholieke school. Wij staan open voor gezinnen met andere geloofsovertuigingen. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor iedereen, mits de ouders en kinderen onze katholieke identiteit respecteren. Onze school geeft veel aandacht aan zelfstandig werken. Al in de kleutergroepen maken kinderen kennis met het plannen van activiteiten d.m.v. planborden. In alle groepen 1 t/m 8 werken we met weektaken. Door te werken aan zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid bereiden we onze kinderen voor op het vervolgonderwijs. We geven gevarieerd onderwijs met veel aandacht voor de samenwerking tussen kinderen en de ontwikkelingsmogelijkheden op elk niveau. ‘s Ochtends staan de hoofdvakken (lezen, rekenen, taal) centraal. In de middag lezen we en werken we drie keer per week thematisch en projectmatig met een programma dat VierKeerWijzer heet, gebaseerd op de theorie van de acht intelligenties waarmee wij van nature vraagstukken oplossen. 

Daarnaast geven in de groepen 1 t/m 8 het vak Engels. We vinden het belangrijk kinderen in de taalgevoelige leeftijd alvast een basis te geven voor het Engels. De kinderen leren al jong spelenderwijs Engels en u zult versteld staan hoe goed ze dat doen en met hoeveel plezier!
Op de Pacellischool zijn we ervan overtuigd dat in een respectvolle en veilige omgeving kinderen goed zullen leren. Het is onze taak de kinderen scherp te houden en uit te dagen. Veel verschillen, maar nog meer overeenkomsten! We hechten veel belang aan open communicatie en betrokkenheid van ouders bij alles wat met hun kind en de school te maken heeft. We nodigen u uit als ouder om op daarvoor aangegeven momenten in de groep van uw kind de lessen mee te beleven. Met elkaar maken we het leren en naar school gaan tot een mooie ontdekkingsreis en geven we de kinderen een stevige basis voor de toekomst.

Naast het aanbieden van goed onderwijs willen we ook aansluiten en inspelen op de individuele mogelijkheden van een kind. We besteden niet alleen aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook aan hun sociale en persoonlijke groei.
Dit leidt tot een aantal speerpunten op de Pacelli:
• Vertrouwen 
• Effectief onderwijs
• De Katholieke identiteit
In de schoolgids lichten we elk speerpunt apart toe.

img_7950

Anders leren

 Organiseren

4keer


Bezoek  ook

Webje-wijzer.nl

SCHUIFPUZZEL

zijkantrechts